Հայոց լեզու և գրականություն·Հայոց լեզու և գրականություն1

Գրականության և հայոց լեզվի՝ Նոյեմբեր ամսվա աշխատանքը

Թարգմանություններ՝

Թանաբատա (Ճապոնական տոն)

Երջանկության արքայազնը

Ճապոներեն լեզվի մրցույթ՝

Սիրելի դպրոց

Գրականություն՝

Գրականության դասաժամերին ընթրցել եմ՝

Ակսել Բակունց Գուրգեն Մահարու հուշերից

Ակսել Բակունցի «Միրհավ» պատմվածքի ընթերցանություն

նաև

Օդիսսեաս Էլիտիս «Ուղենիշներ», Նոբելյան բանախոսություն

Նաև ընդերցել ենք այլ նոբելյան մրցանակակիրների ստեղծագործություններ․․․

Հայոց լեզու՝առաջադրանքներ

Բառագիտություն

1

 1. Ունևոր, մեծատուն, հասուստ, գծուծ
 2. Աստնդական, ասպնջական, հյուրընկալ, վանատուր
 3. Դրացի, հարևան, կողակից, դրկից
 4. Մարմնեղ, թիկնեղ, հաղջանդամ,պարթևահասակ

2

 1. Դրվատել, կշտամբել, պախարակել, դատափետել
 2. Խանդաղատանք, փաղաքշանք, գորովանք, սեթևեթանք
 3. Բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն
 4. Անշեջ, մտաբորբ, անմար, ախոտոր

3

 1. Հմուտ, ճարտար, վարժ, զգլխիչ
 2. Վայրագ, փառասեր, մեծամիտ, անհարգալից
 3. Դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ
 4. Թաքնվել, պարուրել, քողարկել, սքողել

4․

 1. Կուտակել, շրջապատել, հավաքել, ժողովել
 2. Հրապուրիչ, դյութիչ, հմայիչ, հուզիչ
 3. Խոտոր, զարտուղի,շեղ , ծուռ
 4. Ծավի, լաջվարդ, բիլ, դեղձան

5

 1. Խառնվել, միանալ, ձուլվել, անէանալ
 2. Մազ, գիսակ, հեր, ագի
 3. Դանդաղ, ծանր, անշտապ, անփույթ
 4. Կատաղի, վայրագ, դժնի, անագորույն

6

 1. Կասկածել, տարակուսել, երկբայել, երկմտել
 2. Թափառական, աստանդական, դյուրաշարժ, նժդեհ
 3. Մեծանուն, հանրահայտ, հռչակավոր, սնապարծ
 4. Հյուրընկալ, ասպնջական, վանատուր, վաղնջական

7

 1. Դեռափթիթ, մատղաշ, մանկամիտ, պատանի
 2. Անիմաստ, անմիտ, անկաշկանդ, անհեթեթ
 3. Ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր
 4. Վտանգազերծ, ապահով, անվնաս, անաղարտ

8

 1. Անհաստատ, խախուտ, անկայուն, խարխուլ
 2. Դժխեմ, անողորմ, ժանտ, վայրագ
 3. Ճշմարիտ, ստույգ, ուղիղ, շիտակ
 4. Ակնառու, աչառու, անկողմնակալ, արդար

9

 1. Անդուլ, հար, շարունակ, հանուր
 2. Համայրն, ամենայն, ամբողջ, բովանդակ
 3. Սերել, ծնվել, ծագել, առաջանալ
 4. Գուցե, թերևս, հավանորեն, ըստ երևույթին

10

 1. Ուշաթափվել-նվաղել, աղոթել-աստվածատարել, հոծ-խիտ
 2. Տամուկ-խոնավ, թեժ-մարմանդ, դալուկ-գունատ
 3. Ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ
 4. Լայնախոհ-նեղմիտ, շնորհազուրկ-ապիկար, կարկառուն-անվանի

11

 1. Թյուր-ճիշտ, հանգույն-նման, ընդդեմ-հակառակ
 2. Երեց-ավագ, խարազան-մտրակ, հեծել-տանջվել
 3. Պարագիծ-շրջագիծ, գծուծ-կծծի, ձեռնհաս-ունակ
 4. Երկնչել-երկյուղել, ընձյուղ-ոստ, խաժամուժ-խառնամբոխ

12

 1. Սեղմել-մամլել, տարտամ-անորոշ, զտարյուն-կորովի
 2. Միալար-անընդհատ, ընկղմել-խորասուզել, արտառոց-անփորձ
 3. Բաղձանք-իղձ, անսայթաք-անգայթ, աղճատել- աղավաղել
 4. Ծանուցել-իրազեկել, մտացածին,-սնապարծ, ապավեն-պաշտպան

13

 1. Այլազան-տարբեր, կառչել-թոշնել, համհարզ- թիկնապահ
 2. Ուրույն-բնորոշ, դավանանք-խարդավանք, ամոքել-սփոփել
 3. Թռվռալ-խայտալ, կարկառել-ծանուցել, թերուս-իմաստակ
 4. Հրապուրել-զմայլել, խոհեմ-ողջամիտ, դեռափթիթ-նորածիլ

14

 1. Սենյակի ձեղունը գմբեթարդ էր, զարդարված սև ու կարմիր քարերի ծաղկաձև շարվածքներով։
 2. Առաստաղից կախված արծաթե կանթեղի լույսը տկար ու դժգույն թվաց թագուհուն։
 3. Թավշյա վարագույրները, անկյունների աշտանակները թախծալի հուշեր էին արթնացնում։
 4. Անցորդը ուշիուշով նայում էր դեպի հարավ-արևմուտք , որտեղից երևում էին գյուղի տների կղմինդրե տանիքները։

15

 1. Ուսյալ-իմաստակ, երանգավառ-տամուկ, օրինական-ապօրինի
 2. Ստույգ-բացատրելի, ապառիկ-կանխիկ, հակիրճ-երկարաշունչ
 3. Գժտվել-հաշտվել, չափավոր-ծայրահեղ, երաշտային-անձրևային
 4. Բեկբեկուն-ուղղաձիգ, կայուն-անզոր, անամոք-առողջ

16

 1. Անհողդողդ-երերուն, քնքուշ-վեհ, վեհանձն-ստոր
 2. Զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի
 3. Խոժոռվել-ժպտալ, բանուկ-սակավագնաց, առաթուր- անջրպետ
 4. Դալար-ստվար, լայնարձակ-անձուկ, տկար-վատառողջ

17

 1. Երբեք-միշտ, լայն-անձուկ, հավերժ-անընդհատ,
 2. Խաղաղ-փոթորկուն, տեղական-մշտական, ծածուկ-բացահայտ,
 3. Ձերբակալել-ազատել, հագցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել
 4. Հետամտել-խուսափել, հիվանդանալ-ապաքինվել, սիրել-փայփայել

18

 1. Շաղակրատ-քչախոս, գժտված-համերաշխ, կայտառ-շենշող
 2. Աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ
 3. Կշտամբել-գանահարել, իրազկ-անտեղյակ, բաղասում-հաստատում
 4. Խոչընդոտել-նպաստել, ստերջ-անջրդի, հուսահատվել-գոտեպնդվել

19

 1. Օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ
 2. Զարդարուն-անպաճույճ, վաստակել-վատնել, երերուն-անկայուն
 3. Էական-առանցքային, փուտկոտ-ծանրաշարժ, բաց-գոց
 4. Եկչոտ-վախկոտ, ընբոստ-հնազանդ, պարտավոր-կամավոր

20

 1. Անհամեստ-փառամոլ, ապառիկ-կանխիկ, ընդգրկուն-խավալուն
 2. Քչախոս-շաղակրատ, հուռթի-արգավանդ, հարմար-անպատեհ
 3. Զարդարուն-անպաճույճ, հոռետես-լավատես, պարպել-լիցքավորել,
 4. Իրազեկ-անտեղյակ, առինքնել-վանել, փակել-գոցել

21

 1. Սինլքոր-վեհանձն, պարպել-լիցքավորել, տարտամ-կենսախինդ
 2. Տամուկ-չոր, խրթին-դյուրին, հարթ-ծանծաղ,
 3. Վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ- բախտավոր, հետամտել-խուսափել,
 4. Գովել-դրվատել, սնապարծ-համեստ, անպտուղ-բարունակ՛

22

 1. Բացահայտ-թաքուն, խորդուբորդ-ողորկ, խենթ-խելոք
 2. Ժիր-հեղգ, համր-անբարբառ, մեկնում-վերադարձ,
 3. Ուստր-տղա, առատաձեռն-ժուժկալ, բարի-չար
 4. Վեհ-ստոր, անաչառ-արդարադատ, գիտուն-անգետ

23

 1. Ցոփ-ժուժկալ, լայնարձակ-անձուկ, օրինական-ապօրինի
 2. Սուր-բութ,պարզ-պղտոր, վեհանձն-փոքրոգի,
 3. Խայտաբղետ-երփներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ
 4. Վրա-ներքո, բանուկ-սակավագնաց, պակաս-լրիվ

24

 1. Անկար-ժողովուրդ, անկար-հագուստ,
 2. Սուր միտք-սուր խոսք
 3. Մշակութային գանձ-թաքցրած գանձ
 4. Ցորենի հաց-հաց ուտել

25

 1. Ակնարկ նետել-ակնարկ-տպագրել
 2. Գետի ափ-ձեռքի ափ
 3. Գորշ օրեր-գորշ վերարկու
 4. Շահ ստանալ-պարսից շահ

26

 1. Թեր-ծաղկաթերթ, թեր-կողմ
 2. Գանձ-հարստություն, գանձ-հոգևոր երգ
 3. Սուր-սրածայր, հատու, սուր-սրամիտ
 4. Հազար-թիվ, հազար-բույս

27

 1. Իրիկնաժամին թփերն օրորող հովի պես թեթեև

Մի ուրու անցավ մի գունատ աղջիկ՝ճերմակ շորերով․․․

 1. «Անցավ գլուխդ ցավի տակ մի՛ դիր»-ասում է ժողովուրդը։
 2. Ս՛իրտ իմ, այդ ու՞մ ես դու իզուր կանչում,

Տե՛ս՝գիշերն անցավ, աստղերը մեռան․․․

4․Անցավ անտես ու աննման էն սիրունը աշխարհից ,

Ինչպես խաղիկն անցած գարնան , որ չի ծաղկիլ էլ նորից։

28

 1. Հրի լեզուները լափեցին երբեմնի հզոր ու հարուստ քաղաքը։
 2. Եթե հրի չմատնեին քաղաքը, գուցե մեծ ավարի տիրանային։
 3. Եթե ամբողջ ուժով հրի փակված դուռը, գուցե կարողանա տապալել այն։
 4. Նա բանտարկված է իր շուրջը տարածվող հրի պատճառով

29

Ա․ Ազգային ժողովի պատգամավորը ներկայացրեց (1փաստեր 2 փաստարկումներ ) օրենսդրական նոր փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։

Բ․Ներկայացված ծրագրին, կարծում ենք (վերաբերվելու եք 2 վերաբերելու եք)լրջությամբ

Գ․Քննարկվող հարցերի շուրջ այդպես էլ (1միացյալ 2 միասնական) կարծիքի չհանգեցին։

Դ․Գումարտակը հորդ անձրևից լպիծուն դարձած ճանապարհին (1ոթում 2 գայթում) և դժվարությամբ առաջ էր շարժվում։

 

 1. Ա 2 բ2 գ2 դ1
 2. Ա1 բ1 գ2 դ2
 3. Ա1 բ1 գ1 դ1
 4. Ա2 բ1 գ2 դ2

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s