Հայոց լեզու և գրականություն1

Հայոց լեզու և գրականություն

Դեկտեմբեր ամիս

Ընթերցել եմ ՝Փիրըլ Ս. Բաք «Ս. Ծնունդի օրվա առավոտյան» և փորձել եմ վերլուծել Կյանքի ամենամեծ հաճույքը

Թարգմանություններ՝

Ճապոնական դիցաբանության երևակայական կենդանիները

«Արևը և լուսինը » կորեական հեքիաթ お日様とお月様(韓国)

Էդո դարաշրջան 江戸時代

Հայոց լեզու վարժություններ

30

Ա Այնքան վտանգավոր չէ չվարժեցված երիվար հեծելը, որքան անփորձ բարեկամին գաղտնիքներ հայտնելը։

Բ Ով իր խղճմտանքի դեմ է գործում , չի կարող նրա պայթացից, զերծ լինել , խղճի խայթը մահվանից էլ խիստ է;

Գ Բարեկամության օրեքնը հաստատվում ու պահպանվում է հավատարմության մեջ , ուր հավատարմություն մեջ , ուր հավատարմություն չկա, այնտեղ չկա և բարեկամություն;

Դ Մարդկանց վնասող բազում չարիքներ սովորաբար առաջ են գալիս, թյուր կասկախներից;

31

Ա Հրատարակչությունը չէր պաշտպանել գրողի հեղինակային իրավունքները։

Բ Կազմակերպությունը պարտքերի պատճառով լուծարվել էր։

Գ Հարթակի վրա երևաց անծանոթը։

Դ Լիճը իր լրջակա լեռներով թաղված էր թանձր մառախուղի պատճառով լուծարվել էր։

32

 1. Դերվիշ-մահմեդականների թափառական կրոնավոր, անմեկին-անբացատրելի, անլուծելի բան
 2. Ծերպ-մի բանի մեջ բացվածխ ճեղք, Զազիր-սարսափ առաջացնող
 3. Խայտաճամուկ-վառ և բազմազան գույներով, Դարակազմիկ-նոր դարաշրջան կազմող
 4. Երկպառակություն-համերաշխության խախտում, Ճարճատյուն- բորբոքվելով վառվելու կրկնվող ձայն

33

 1. Քենակալ- կնոջ քրոջ ամուսինը, , Քեռայր –քրոջ ամուսինը
 2. Պաքսիամտ-չորացրած հաց, , Օշարակ –մրգահյութի զովացուցիչ ընմպելիք,
 3. Երե-որսի կենդանի, ոստրե-թանկաչժեք քար
 4. Ծիրանի-թագավորական թիկնոց, կոկարդ-գլխարկի վրա փակցված նշան

 

 

 

34

 1. Եռակցել-երքով միացնել, Թավագեղմ-խիտ բուրդ ունեցող
 2. Հանգրվան- հանգստանալու տեղ, ծխնի-որոշ ժամանակ ծխի մեջ պահած
 3. Դրանիկ-արքունի պաշտոնյա, աշխետ-դեղնակարմիր ձի
 4. Ուղերձ-գրավոր շնորհավորանք, կոչնակ-եկեղեցի հրավիրող զանգ

35

 1. Վարուժան-արա թռչուն, շառափ-կտրող գործիք
 2. Ակնապիշ-աչքի փոսիկ, գույժ-վատ լուր
 3. Զամբիկ-էգ ձի, քիվ-ժայռի խոռոչ
 4. Աղանդ-տվյալ եկեղեցու դավանանքից շեղվող ուսմունք, արոր- հող հերկելու գործիք

 

 

 

 

 

 

36

 1. Մեղանչել-մեղք գործել, շառափճկտրող գործիք
 2. Աղոտիկ-հացահատիկ աղալու համար, նյութել-որևէդաբվնության հետևել
 3. Ճրագալույց-ճրագները հանգցնել, խայտաբղետ-զանազան գույներից բաղկացած
 4. Մորի-մորենու պտուղը, դիպակ-որևէ ստեղծագործության հատված

 

 

 

37

 

 1. Սպանդանոց-անասուններ մորթելու տեղ
 2. Կառափնարան-մահապատժի տեղ
 3. Արտևանունք-հոնք
 4. Սնանկ-նյութական միջոցներից զուրկ

 

 

38

 1. Տնակ այգում-հնձան
 2. Առաջին պտուղ-երախայրիք
 3. Թրծած աղյուս-կղմինդր
 4. Ասեղնատերև ծառ-մայրի

39

 1. Սևեռել հայացքը
 2. Ամրակայել հիշողության մեջ
 3. Անարգանքի ենթարկել մարդուն
 4. Կենտրոնացնել ուշադրությունը

40

 1. Ձյունագես լեռներ, անճարտար շինարար, նախասկզբնական արարչություն
 2. Թեթև վիրավորանք, գոհարազարդ մատանի, խոտոր ճանապարհ
 3. Մեղքերի մրրիկ, խարխուլ մակույկ, հույսի ճրագ
 4. Բոցե վարսեր, լույս աչքեր, փշրված անուրջներ

41

 1. Արևի ճառագայթները հաճելիորեն ջերմացնում էին անօթևան ճամփորդների մարմինները
 2. Գունաներկով շպարված օրիորդը միանգամայն տարբերվում էր իր շրջապատից;
 3. Հանդիպակաց լեռան բարձունքին բարձել էր հինավուրց ամրոցը;
 4. Մտամոլոր շրջում էր պատանին ՝հիանալով ականակիտ ու պաղպաջուն աղբյուրների քչքչոցով։

42

 1. Բարձր տների պատուհաներում պայծառ լույսերը հանգչում են մեկ-մեկ;
 2. Արդյոք բոցե վարդե՞րդն են վառ, Թե՞ վերքերն իմ հրահրուն
 3. Աշուն է , օրերը ցրտում են․․․Գիշերը սուզվում է միգում․․․
 4. Ախքս դիպավ աչքի բոցին , Ու գլուխս կախեցի․․

43

 1. Ես սիրում եմ մթնշաղը նրբակերտ , երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ;
 2. Տխուր այդ երգը վաղուց եմ լսել, Կարծես թե ես եմ այդ երգը հյուսել
 3. Արդեն արծաթն է ցոլում մեկ-մեկ Ձեր ճոխ մազերի պարզ հյուսվածքներում
 4. Հայաստան, անունդ տալիս Ժայռի մեջ մի տուն եմ հիշում։

 

44

 1. Նրա անունը առաջին անգամ լսեցի , եթերից
 2. Ողջ կյանքում փորձեց իր անունը բարձր պահել;
 3. Նրա անունը, առավելևս մականունը ոչմեկին ոչինչ չասաց;
 4. Ապրանքի անունն անպայման պետք է գրվի ապրանքի վրա ։

 

45

Ճամփան որորուն դեռ իջնում էր վար՝ դեպի դաշտերի գիրկը ուր չկար, մարդկային աղմուկ ու երգ ու շառաչ , երազ էր կարծես, անապատ դառած ։ Ու լուռ էր այնպես ;վայրկյան էր հոսում , ու հին լռության լաբիրինթոսում , սպասում էին դաշտ , հովիտ ու քար, կարծես , թե մեկը այցի պետք է գար;

2)չորսը

46

Գետ էր, գետափ էր, անտառ էր , հով էր

Սունկի բուրմունքից կեչին գինով էր,

Կեչին չոքել էր արահետին

Եվ կարծես մի քիչ գույնը գցել էր

Անձրևն իր խոսքը ասել պրծել էր

Ձայնը տվել էր պղտոր գետին։

3)չորսը

47

 1. Բախտավոր աստղի տակ ծնվել-մեծ հաջողություն ունենալ
 2. Գրքի մի երեսը կարդալ-կյանքից դասեր չքաղել
 3. Ձայն բարբառո հանապատի—պատասխան չստացած խոսք
 4. Ձեռքը քարի տակ-հնարավորությունից զուրկ

 

48

 1. Կանաչ-կարմիրը կապել –զարդարել
 2. Վերջին մոհիկան-վերջին ներկայացուցիչ
 3. Խունկ ծխել-ոչ տեղին մեծարել
 4. Ձեռքը փակ-ժլատ

49

 1. Մի սանրի կտավ միևնույն գործին նվիրված
 2. Հոգու աչքեր-ներզգացողություն
 3. Ձեռքը բռնել-արգելել
 4. Ջուրը գցել-անօգուտ վատնել

50

 1. Գլխին ջուր մաղվել-զվարճանալ
 2. Քրտինքը հողին խռնել-հողի վրա քրտնաջան աշխատել
 3. Փորում սիրտ չմնալ-սաստիկ վախենալ
 4. Անձյուն ձմեռ-խեղճ, անճարակ մարդ

51

 1. Օփիքը բաց չթողնել-մեկից համառորեն պահանջել մի բան անել, օր չանցած-առանց ժամանակ կորցնելու
 2. Հին դարմակը քամուն տալ-անցած անախորժ դեպքերը հիշեցնել, հետին միտք-գաղտնի դեիտավորություն
 3. Սրտից արյուն կաթել-չափազանց դաժան լինել, արդար յուղի տեղ ընդունել, առանց կասկածելու հավատալ
 4. Արև ծագել-բախտավոր վիճակ ստեղծվել, ճանապարհին մնալ-գործը անավարտ թողնել

52

 1. Ձեռքերը շփել-հաջողությունից ուրախանալ, փակուղի մտնել-անելանելի դրության մեջ ընկնել
 2. Հաշվի նստել-հաշվարկները ստուգել, լուսնից ընկած-գործից անտեղյակ
 3. Հոգին հանել-չարչաչել, ճակատ առ ճակատ- բացահայտ
 4. Հացի մեջ աղ չլինել- երախտիքը չգնահատել, բերանը փակ-գաղտնապահ

53

 1. Ոտքի հանել-դրդել ընբոստանալու, պոչը քաշել-մի բանից հրաժարվել
 2. Տակն ու վրա անել-ասվածը սխալ հասկանալ, ուրիշի երգը երգել-սեփական կարծիք չունենալ
 3. Երես դարձնել-անուշադրության մատնել, փակ աչքերով-առանց կշռադատելու
 4. Քամու բերված հեշտությամբ ձեռք բերված, հեռուն գնալ-մեծ հաջողությունների հասնել

54

 1. Լեզուն կարճ-հնազանդ, իրեն հավաքել-զգաստանալ, դարձի գալ-ճիշտ ուղու վրա կանգնել
 2. Մարմին առնել-իրականանալ, կուրխք ծեծել-հավատացնել, ոտքի տակ ընկնել-խանգարել
 3. Կողի ընկնել-համառել, հաց կտրել-ապրուստից զրկել, ճանապարհ սովորեցնել-խորհուրդ տալ
 4. Թիկունք թիկունքի տալ- իրար օգնել, ոտքերն ընկնել-աղաչել, ձեռք խտալ-հարմար չլինել

55

 1. Ձեռքն ընկնել, սիրտ առնել, բռան մեջ հավաքել
 2. Ջրի երես դուրս գալ, բերանը փակել, սայլ նստել
 3. Գլխին կոտրել, գիրք գրել, հին երգը երգել
 4. Ձեռքը վնասել-կապը կտրել, սանձը քաշել

56

 1. Աչքերը փակ, կարապի երգ, արջի ծառայություն
 2. Աշխարհից կուշտ, յոթերորդ երկնքում լինել, հորդ անձրև
 3. Ծեր աղվես, բախտ վիճակվել, կնչիկ վճարել
 4. Սիրտը առնել, աչքաթող անել, գիրք թերթել

57

 1. Սուրը պատյանը դնել, սառը պատերազմ, մութ անտառ
 2. Ականջի հետևը գցել, ձեռնոց նետել, կրակի հետ խաղալ
 3. Հին երգը երգել, ժամավաճառ լինել, կլոր սեղան
 4. Քարը քարին դնել, աչքը ջուր կտրել, դուռը ցույց տալ

58

 1. Լեզուն կապ ընկնել-պապանձվել
 2. Սիրտ տալ-մխիթարել
 3. Աշխարհ գալ-ծնվել
 4. Երեսով տալ-հիշեցնել

59

 1. Ազատագրական պայքարում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր ազգային կուսակցությունները մի դրոշի տակ հավաքվեն։
 2. Մեր դռները բաց են բոլոր նրանց առաջ , ովքեր ցանկություն ունեն մեզ հետ համագործակցելու։
 3. Այդ երգչուհին մեզ արդեն ձանձրացրել է, բոլոր համերգներին նույն երգը երգելով;
 4. Նա իր առաջին իսկ ստեղծագործությամբ նոր էջ բացեց մեր արձակում;

60

Ճակատին ասել, ձեռնոց նետել, կրակ կտրել,թակարդն ընկնել, ջուրը գցել, օր ու արև չտալ, աչքը վախեցնել, գլուխ խոնարհել, կրակի հետ խաղալ, ձեռք մեկնել, ականջը ոլորել, սառույցը շարժվել;

2)հինգ

61

Ձեռքը բռնել, խելքի բերել, մարդ դարձնել, փռք պինդ, տեղը դնել, սիրտը կախ, միտը պահել, ոտքերն ընկնել, գլուխը տանել;

3)ութը

62

Բերանը բաց, սիրտը կախ, աչքը սարերին, քթի տակ, ոտքի վրա, մազը ոլորած, աչքը հանել, աչքովն ընկնել, երեսին ասել;

2)երկուսը

63

 1. Թակարդն ընկնել-զենքերը վայր դնել
 2. Գլուխ բերել-գլուխը բերել
 3. Աշխարհ գալ-աշխարհով մեկ լինել
 4. Երկու ոտքը մի մաշիկ դնել-սատամայի ձին նստել

64

 1. Երբ իրեն մի փոքր հավաքեց․լեզուն բացվեց, ու վերջապես իմացանք՝ինչ էր պատահել;
 2. Ոտք չդնես էլ տունս-մրոտեցիր անունս
 3. Նա զգուշորեն ոտքը դրեց առաջին աստիճանին-ու սարսափած կանգ առավ
 4. Մարդու լեզուն չի պտտվում- որ ասի ճշմարտությունը

65

 1. Երազեցի շարունակ

Իմ կյանքի մեջ ես մանկուց

Ու մնացի միշտ մենակ

Պատրանքի մեջ ես մանկուց։

 1. Խորքերում գանձ ունեն քարաձները

Թիկունքներին ունեն անտառ ու հերկ․․․

Միայն մի բան չունեն քարափները

Քարափները չունեն կարապի երգ։

 1. Վերքիս ցավից լաց եմ լինում,

Դու ինձանից նեղանում ես,

Նեղանալը՝քարը գլխին,

Սկսում ես նեղացենլ։

 1. Եվ արժեր արդյոք, որ աշխարհ գայիր

Մի տուն, մի գլուխ պահելու համար;

66

 

Ճիշտ են ասում ՝քո տարիք ի մարդիկ արդեն

Ձեռ են քաշել պարապ-սարապ թափառելուց ․․․

Ո՛չ կնոջտ դառը խոսքին,

Ո՛չ լացին ես գլուխ դնում,

Ո՛չ էլ նրա թախանձանքին;

Ու՞ր գնացին, ինչպես՞ս անցան

Քար քրքրող, երկինք խմող

Տարինե՜րես, տարինե՜րես․․․

Ամեն, ամեն ինչ առան քո ձեռքից,

Օրդ սև արին, սև արին տարիդ,

Բայց քո տան հիմքի քարին տարիկից

Տարիքդ խլել չկարողացան։

 

67

 • Ուր էլ ոտք եմ դրել,

Ուր էլ թափառել եմ

Ձեր հոգսերը, մարդի՛կ

Ես ինձ հետ տարել եմ։

 • Հարցնեի հողից, ջրից, աստղերից,

Գտնեի կածան ու դառնայի  տուն։

 • Սարը սարից ամպ է խլում,

Ջուր է խմում ձորը ձորից։

 • Միայն մի բան չունեն քարափները

Քարաջները չունեն կարապի երգ;

68

 • Տատիցս մենք միշտ առնում էինք մաքուր սպիտակաղենի զգլխիչ հոտը;
 • Գիտնականները պեղելով կավից զատում են օրական մի ուլունք, ջնարակած մի ,տոր ափսե, երբեմն մի կոպտ արծաթադրամ։
 • Թռչունների երամակը դանդաղ ընթացքով չվում էր հարավ ։
 • Եղավ կաճառներում, ուր գիտունները մարդկային անզոր մտքով ճշմարտության վճիտ ջրերն էին պղտորում միայն;

69

 • Մարզպետունին զգում էր վերահասու վտանգը, սակայն չէր կարողանում իշխաններին միավորել
 • Վաղորդյան աղջամուղջին անտառը լցվեց քնքուշ զեփյուռի շնկշնկոցով;
 • Մենք սրբորեն պիտի պահպանենք մեր նախնիներից ժառանգած մշակութային արժեքները ։
 • Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստի Դաշնության պաշտոնական հանդիպումները արդյունավետ եղան;

70

 • Այգեբացից առաջ գյուղացիները կարգի են բերում իրենց գործիքները;
 • Հայերեն լեզվի իմացությաւնը պարտադիր է պետական կառավարման մարմիններում;
 • Մայրը վերջապես տեղի տվեց որդու թախանձագին խնդրանքին։
 • Հուշ-երեկոյին ներկա էին զոհված ազատամարտիկերի ծնողները , ընկերները, մի շարք օտարերկրացի հյուրեր և այլն;

71

 • Համաձայն ավանդույթի՝ նրա նախնիները ծագել են վիշապներից;
 • Անձրևից հետո անցորդները գայթում էին և դժվարությամբ էին շարժվում;
 • Ծերունու հետնորդները սրբությամբ պահպանում էին նրա թողած մասունքները;
 • Հովարով գլխարկն անգամ երեխային արևից չէր պաշտպանում :

72

 • Վրաստանի խնայբանկը հայտարարեց , որ ազատ փոխարկելի արժույթով գործողություններ է սկսում;
 • Հանրահավաքի ընթացքում վերջին իրադարձությունները լուսաբանվող փաստեր հրապարակվեցին;
 • Նա հարազատ հոր նման սատարում է իր հայրենակցին, պարբերաբար այցելու, քաջալերում։
 • Նարեկացու նրա , մաքրակենցաղ վարքի մասին ժողովուրդն ավանդույթներ է հյուսել ։

73

 • Փոխանակ տքնաջան աշխատելու և պարապելու ՝ողջ օրը անգործ թափառում է։
 • Հեռվից լսվում էր փոթորկված ծովի ալիքների հզոր շառաչյուն;
 • Ես քեզ մոտ եմ եկել այն հույով, որ ինձ նեցուկ կլինես այդ դժվաչ պահին։
 • Ամցյալ անգամ ես իմ գոհանակությունը ասացի այս նախագծի մասին և այսօր էլ կրկնում եմ ։

74

 • Գիտնականների՝տիեզերքի ուսումնասիրությանն ուղղված ջանքերը զերծ են շահադիտական ամեն տեսակ նպատակներից;
 • Ժովովուրդը փառաբանում էր ռազմական օդաչուի անօրինական սխրանքը;
 • Մեծ իմաստասերը գրեց, թե տկարամիտ են այն գլուխները , որոնց թույլ արծիքով Երկիրը լեռներից է շինված։
 • Թեև մրցաիցը ուժեղ էր , բայց իր համառության պատճառով մարզիկը կարողացավ հաղթել նրան;

75

 • Այդ օրերին նա օգտագործում էր , մեծ թվով ալկոհոլ;
 • Դեռ քսան անգամ կկուն նրան ավետելու էր առվակների վարարումը։
 • Մեխը փայտի մեջ չէր խրվում և նա կրկին անգամ մուրծով հարվածեց։
 • Ես չեմ սիրում վատբանել մարդկանց , բայց նրա նենգ արարքը ուղղակի անգնահատելի էր;
 • Հրամանատարների խոսքերից գոտեպնդված ՝նա ոտքի կանգնեց։

76

 • Կորուստ, հոնեղ, կծու, ձևույթ
 • Արժանի ախորժակ, երեսան, ոտնակ,
 • Ձեռք, ուժգին, բանուկ,կաթնուկ
 • Կտրուկ, մածուկ, օրրան, հիսուն

77

 • Շաքար, նշխար, կթան, անբարտակ
 • Գողոն, գուշակ, եղունգ, նաժիշտ
 • Կաղամբ, ընկույզ, բազում, սնոտի
 • Բոժոժ, հելլեն, հրաման, երաշտ

78

 • Թախիծ, վերարկու, արմատ, թիրախ
 • Պնակ, կախարդ, խնդիր, տրտում
 • Դատարկ, փոթորիկ, կարոտ, շքեղ
 • Ժառանգ, ճանապարհ, փառք, վայրագ

79

 • Պատուհան, միջնապատ, պատշար, անպատեհ
 • Դարակես, դարավանդ, նախնադր, ոսկեդար,
 • Թելադրել, բաղադրություն, բարձրադիր, կարգադրիչ
 • Գետափնյա, գետնամած, գետաբերան, լեզվագետ

80

 • Սիրասուն, սննդակարգ, անասնապահ,
 • Պարընկեր, անպարագիծ, զուգապար,
 • Ենթակա, կայարան, հրակայուն
 • Բեռնատար, լիաբուռն, ուղտաբեռ

81

 • ․․․Կամ ինչպես քաջքերն այրերի մթնից,

Երբ նայում է մարդ քարափի գլխից,

Կամ թե ուշացած անցնում է  ձորով,

Խաբում են, կանչում ծանոթ ձայներով․․

 • Այդպես էլ ծնվեց մեկը նրանցից,

Ծնվեց նա՝Այր մի Մաշտոց՝ անունով։

 • Ես գրում եմ բրուտների այրի  մասին, որի կիսամթում  բրուտը ոտքով պտտեցնում է փայտե չարխի  կլոր տախտակը;
 • Եվ մութ այրերից, մամռոտ ժայռերի ,

Թավուտ ծմակի լռին խորքերից,

Մանուկ հասակիս հնչուն ծիծաղի

Արձագանքն ահա լսում եմ նորից;

82

 • Արգելք, անարգանք, արգանակ, հարգել, մեծարգո։
 • 3) երեք

83

Կտրել, հուսակտուր, աղեկտուր, կտրուկ, կտրատել։

4) բոլորը

84

 • Հուշարար, վրեժխնդիր, որմնասյուն, գերակշիռ
 • Նյութապաշտ, հազարաբույր, ներաշխարհ, շրջակա
 • Հողմահալած, տարալեզու, տիկին, ջերմաչափ
 • Հարկատու, մարդախույս, դավանափոխ, եռաժանի

85

 • Հեռաստան, թաքուստ, խոսուն
 • Տարրալուծել, խառնվածք, մեղմասահ
 • Միածին, հենարան, ուղեբեռ
 • Ոսկեբեր, բարեհույս, գրանշան

86

 • Հրանոթ, հրամանատար, հրեղեն
 • Քամահրել, հուրի-փերի, հրետանավոր
 • Հրոտ, հրակայուն, հրածին,
 • Հրաժարվել, հուրհեր, հրացան

87

 • Պատմություն, հրաշապատում, պատմուճան
 • Արծաթապատում, պատմահայր, հնգապատում
 • Իրապատում, պատմավեպ, դյուցազնապատում
 • Պատմագիր, անպատում, կառուցապատում

88

 • Ծովափ, սրտակեր, վերադարձ, վազանց
 • Սակագին, գրքասեր, ծածկագիր, խելամիտ,
 • Թոքախտ, ասպազեն, որևէ, ջրաչափ
 • Սնանկ, բաժնետոմս, բքախեղդ, հացառատ

89

 • Բնանկար, մարդախույս, ուխտատեղ,ակնահաճո
 • Ուղղաթիռ, վիրակապ, ավարառու, էջանիշ
 • Անասուն, սնափառ պարսկահայ, մեկնարկ
 • Անվանացանկ, զորահավաք, հովասուն, քննախույզ

90

 • Երկաթուղի, միջնապատ, զբոսայգի, խորազնին
 • Խմբագրատուն, մեծ-մեծ, մրցադաշտ, անցուդարձ
 • Ձիարշավ, հանգափոր, հոգեբույժ, սրտաբաց,
 • Մեղմանուշ, երգչախումբ, շորջպար, ընչազուրկ

91

 • Նույննպես, գաղթօջախ, սնափառ, գերկարճ
 • Վրեժխնդիր, մեղմահունչ, առմիշտ, ոտնաչափ,
 • Մայրամուտ, լիառատ, հականիշ, հուշարձան
 • Գրագետ, լեռնագնաց, տեղատարափ, ընձառյուծ։

92

 • Այգեպատ, սևաչյա, լուսահորդ, կորամեջք
 • Այգեգորձ, բարեգութ, ալեծուփ, հմայագեղ,
 • Ցորնամորթ, , հնադար, շողակն, հոգեորդի
 • Հոգատար, հարաճուն, գարեջուր, անբարետես,

93

 • Հեգեորդի, ոսկեվառ, դրամաշնորհ, կարեվեր,
 • Նկարազարդ, գեղաշուք, լեռնաշխարհ, չարախոս,
 • Հակամետ, լուսամփոփ, դիմանկար, ձյունագես,
 • նույնակարծիք, մազանոթ, ծաղկաշղթա, անդրադարձ

94

 • լողավազան, հոգեհանգիստ, փաստարկել, վիպասան
 • ընդամենը, հերարձակ, կնատյաց, որդեգիր,
 • բազմաղետ, հնձատեղ, ոսկրախտ, շաքարավազ
 • շանթարգել, նախածանց, ճոճաթոռ, բնավեր

95

 • քարածուխ, տարեդարձ, լուսաստղ, թանապուր, շաքարավազ, փութեռանդ, զբոսայգի, կարմրախտ, զուգերգ, հուզառատ։
 • 1) մեկում

96

 • Բուժկենտրոն, զինգրքույկ, միջբուհական, երկկողմ,
 • Կրթօջախ, խնայդրամարկղ, մարզպետ, շինաղբ,
 • Քաղբաժին, երթուղի, դասղեկ, ծնողկոմիտե,
 • Մակ, պետհամարանիշ, քաղմաս, ֆիզֆակ

97

 • Ժողդատարան, պետբյուջե, ԱՄՆ, զինղեկ
 • Աշխգրքույկ, Եվրասիա, բուժկենտրոն, ՈՒԳԸ
 • Գիտխորհուրդ, ավտոտեսուչ, տեխզննում, կուսակից
 • ԶԼՄ , տնտհաշվարկ, պետնախարար, պետկրկես

98

 • Զինավարժանք, դատապաշտպան, սանհանգույց, ջրբաժան,
 • Բուժաթուրմ, բուժքույր, մոլեռանդ, քննադատ,
 • Աշխատաշուկա, զինկոմ, փորձագետ, դասախոս
 • Հացթուխ, բեռնախցիկ, ճամփեզր, քարտաշ

99

 • Հրազդանհէկ, զինվարչություն, էլցանց, ուսխորհուրդ
 • Բուժկետ, Աժ, քաղծառյող, աշխղեկ
 • Պետհամարանիշ, շինհրապարակ,ԲՈՀ, ֆիզլուծույթ
 • Խնայդրամարկղ, բուհ, զինդատախազ, կազմկոմիտե

100

 • Գյուղապետարանի առաջիկա ծրագրերից մեկն էլ հիմնական ջրատարի նորոգումն է;
 • Քրեական գործը կարճվեց դատաբժշկի եզրակաթության հիման վրա , և դատաքննությունը ընթացավ ճիշտ հունով;
 • Զարամասի նորակառույց զինապահեստը անհրաժեշտ զինապաշար է կուտակել;
 • Պետական վարկելով գյուղգործիքներ գնած գյուղացիները սկսեցին գարնանացանի աշխատանքները;

101

 • Ժողգործիքների համույթը ամեն տարի մեկնում է արտասահմանյան հայաշատ քաղաքներ՝հյուրախաղերի;
 • Ուսումնական հաստատությունը առանձին ցուցասրահներ է տրամադրել գիտահանրամատչելի ու գիտամշակութային գրականության համար ;
 • Հիմնարկի ղեկավարությունը պակաս աշխատատեղեր ունենալու պատճառով սահմանել է խիստ պատասխանատու աշխատակարգ ;
 • Երկու տարվա ՝զինավարժանքներով լի ծառայությունը  շատ արագ հասավ իր վերջնագծին ու ամփոփվեց մի դարչնագույն զինվորական գրքույկում;

102

 • Ոգևորություն, կանխիկ, բանբեր, արդյունք
 • Հակադիր, պարագիծ, տանջանք, լծկան
 • Ծորակ, գահավեժ, օժիտ, ծխնելույզ
 • Խորժակ, հրաժեշտ, աղցան, ընձեռնել

103

 • Առաջ, ոչինչ, կայք, չվերթ,
 • Առողջ, դիրք, էտոց, պահակ
 • Տարակույս, դյուրին, կաղին, պահոց
 • Շարան, վայրի, տուրք, պարտեզ

104

 • Տարկետում, արժանի, կարծիք, փառատենչ
 • Տեսուչ, անկյալ, երջանիկ, հայտնապես,
 • Առտնին, դպրոց, ուժանակ, հարակից
 • Զգայուն, հպանցիկ, վերադարձ, բանական

105

 • Տրամադրություն, փոխնախարար, դրկից, գերակա
 • Մակերես, դերբայ, դժխեմ, արտասանություն
 • Տարաշխարհիկ, ներդիր, բաղադրիչ, անդրադարձ
 • Վերաբերություն, անդամավճար, հակադիր, բացականչել

106

 • Հեռաստան, խորաքնին, տենչանք, ընտրովի
 • Ալիք, տառացի, հուզմունք, գործիչ,
 • Հնչյուն, լուսեղ, քսու, երկրապահ
 • Միտք, դասալիք, հավաքածու, օրհնյալ

107

 • Համապատասխան, անընթեռնելի, մակերեսային, չխոսկան
 • Բուրաստան, վարկավորում, վերաքննիչ, տգիտություն
 • Բեմադրիչ, անարժեք, տարատեսակ, համալսարան,
 • Տմարդի, ապավինում, փոխօգնություն, բաղդատական

108

 • Անբաղդատելի, բաղակցել, տարաբաղադրիչ, բաղեղապատ
 • Թերարժեք, թերացում, անթերի, թերակշիռ,
 • Առօրյա, առինքնել, առճակատում, առևտրական
 • Պարագիծ, պարականոն, անպարփակ, բազմապարունակ

109

 • Անարժան, տարանցիկ, հականնեխիչ, հնչյունական
 • Անտրամադիր, գերմարդկային, հարսնացու, անտունի
 • Արտահագուստ, հակաօդային, գերեվարել, առաջին
 • Ենթատեսակ, անվանական, վերստուգիչ, երկրորդական

110

 • Ընդհատակյա, խոտհարք, առհավատչյա, ընդհանուր
 • Առժամանակ, համատողում, անկայուն, խորհրդածություն,
 • Անհաղթելի, առհասարակ, սեթևեթանք, ոսկերչական
 • Ամենաէական, աղտոտություն, հետմիջօրե, դյուրընթեռնելի

111

 1. Կչկչան, փական, ծորան, շարան,
 2. Ոլորան, կայան, գերան, հնձան,
 3. Զընգան, փաթաթան, ճչան, խցան
 4. Իշխան, ձգան, կծան, խթան,

112

 • Վարդակ, գիտակ, վտակ, պտուտակ,
 • Կղզյակ, արգելակ, տարբերակ, միակ
 • Մոլորակ, խաժակ, ալյակ, խոյակ
 • Ունակ, կողակ, հարսնյակ, ազդակ

113

 • Ապշահար, ապերախտ, ապիկար, ապակատար,
 • Ապաքինվել, ապացույց, ապերասան, ապառաժ,
 • Ապաբախտ,ապառիկ, ապստամբ, ապերջանիկ
 • Ապարանջան, ապակառուցում, ապաթարց

114

 • Կուսանոց, վարսավիրանոց, արգելանոց,
 • Տասանոց, կանանոց, թևնոց
 • Հովանոց, մրջնանոց, հավանոց
 • Խորդանոց, խոտանոց, փայտանոց

115

Ցնծագին, սրտագին, գլխագին, ցավագին, փրկագին, կարոտագին, հիվանդագին, սակագին, ջրմագին, ապրանքագին;

2) վեցում

116

Սարսափազդու, կծու, հարսնացու, հատու, հասու, աչառու, ձեռնտու, ծովակատու, սերմացու, վրիժառու;

2)վեցում

117

Ընտանեկան, վարձկան, հարսանեկան, տարեկան, գուժկան, որսկան, օրական, ամսական, հոգեկան, լացկան;

2)չորսում

118

Ավագանի, պատանի, ընտրանի, լեզվանի, նազանի, նամականի, գեղանի, ընտանի, պիտանի, եռաժանի;

3)երեքում

119

Օդահեն, խնամատար, պարտատեր, օրապահիկ, հավանություն, ապուշություն, անհետացում, ազատամտություն, թուլակամություն, կամարակապ;

4)յոթի

120

Բարձրագույն, ահարկու, երկարաշունչ, զորագունդ, երփնագույն, քաղցրահնչյուն, մրահոն, համերգ, հոնորար;

2) վեցի

121

Ալեբախություն, ավետաբեր, կեղծարար, հոգեգալուստ, ազգասիրաբար, թաղապետարան, անհիշաչար, տարակարծություն, թրատել, հավաստագիր;

2) վեցի

122

 • Թռչնաբուծարան, արձակագիր, մանկաբարձուհի, սերտաճում,
 • Պատմավեպ, հայրենանվեր, մատնահետք, գործողում,
 • Տնտեսվարություն, ազատամարտիկ, ատենադպիր, չվացուցակ
 • Վերնախավ, դպրոցահասակ, պատվարժան, բարեկեցիկ;

123

 • Կայարանապետ, ստորադասական, միջնակարգ, դպրոցամերձ
 • Պարբերաբար, վարկառու, ժողովրդավար, ակնահաճո,
 • Ելևէջում, բազմաբնույթ, հարկադրանք, տարակարծիք,
 • Սառցապատ, թռչնավանդակ, հիշարժան, տաղերգու

124

 • Առաջնային-առաև՝արմատ, ին և ային ածանցներ
 • Միջնապատ-միջին և պատ՝ արմատներ, ա՝ հոդակապ
 • Խորհրդատու-խորհ և տու՝ արմատներ , ա՝ հոդակապ՝ուրդ՝ ածանց
 • Վերանորոգում-վեր և նորոգ,՝արմատներ , ա՝ հոդակապ, ում՝ ածանց;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s